หน้าหลัก > วิธีวัดไซซ์ที่ถูกต้อง
วิธีวัดไซซ์ที่ถูกต้อง

1.วัดความยาวรอบ หัวดัน (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ดูรูปภาพประกอบ

2.วัดความยาวรอบใต้อก (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ดูรูปภาพประกอบ

3.นำผลที่ได้จาก ข้อ1 และ 2 มาลบกัน

ส่วนต่าง 9-11 เซนติเมตร ใส่ คัพ A

           11.5-13.5 เซนติเมตร ใส่ คัพ B

           14-16 เซนติเมตร ใส่ คัพ C 

          16.5-18.5 เซนติเมตร ใส่ คัพ D

           19-21 เซนติเมตร ใส่ คัพ E 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2019
Vevo Systems Co., Ltd.